Category Archives: Tuyển Dụng

Tuyển Dụng Cố vấn Dịch vụ ô tô Tại PHI LONG AUTO

Mô tả công việc của Cố vấn Dịch vụ ô tô Mô tả công việc của Cố vấn Dịch vụ Cố vấn dịch vụ là người liên lạc với khách hàng của  Trung tâm dịch vụ ô tô để xác định các sự cố chính và và cung cấp cho các kỹ thuật viên mô […]

Call

0975.76.77.78 PhiLongAuto PhiLongAuto